Information om banorna

REGLER FÖR SPEL OCH BOKNING

 • BOKNING AV BANA GÖRS PÅ WWW.TENNISLINK.SE
 • BOKNING OCH BETALNING SKALL VARA GJORD INNAN SPEL PÅBÖRJAS. INGA UNDANTAG BEVILJAS.
 • OBOKAT SPEL POLISANMÄLS OCH MEDFÖR OMEDELBAR AVSTÄNGNING. INGA UNDANTAG GÖRS.
 • KONTROLL UTFÖRS DAGLIGEN OCH AV VAKTBOLAG.
 • OMKLÄDNINGSRUM OCH DRICKSVATTEN FINNS I COLLEGIUM (KORPEN).
 • GRUSBANORNA ÄR AV TYP CANADA TENN OCH GER INGA FÄRGFLÄCKAR PÅ SKOR OCH BOLLAR.
 • VID REGN MÅSTE SPELET AVBRYTAS. PÖLAR FÅR EJ BETRÄDAS.
 • BANAN OCH LINJERNA SOPAS EFTER SPEL.
 • BORSTAR HÄNGS PÅ ANVISAD PLATS FÖR ATT EJ HINDRA SPRINKLERS.


PRISER FÖR SPEL 2018


 • 120 KR/TIMME OCH BANA
 • MEDLEM I MJÄRDEVI TK 80 KR/TIMME OCH BANA
 • SÄSONGSKORT FAMILJ 900 KR
 • SÄSONGSKORT KOMPIS 900 KR
 • SÄSONGSKORT LYX, FAMILJ+KOMPIS 1300 KR


Säsongskort gäller per bokad bana. Minste en spelare på banan skall inneha säsongskort. Vid dubbel gäller att två spelare skall inneha säsongskort (ej familjekort). Säsongskort berättigar till obegränsat spel hela året så länge banorna är öppna. (Vanligtvis minst september ut, väderberoende). Säsongskortet innehåller en städavgift på 300 kr. Denna del betalas tillbaka då innehavaren medverkat vid banskötsel. Se hemsida för mer info.


Föklararingar säsongskort:


Säsongskort Familj: Alla inom en familj (skrivna på samma adress) spelar obegränsat med varandra.

Säsongskort Kompis: Innehavaren spelar obegränsat med vem som helst.

Säsongskort Lyx Familj+Kompis: Alla inom en familj spelar obegränsat med vem man vill.


Säsongskort får er nyttjas till att bedriva tennisinstruktion mot betalning. All tennisskola och privatlektioner administreras av Mjärdevi TK.VID REGN OCH OSPELBARA BANOR, KONTAKTA TEL/SMS 0731-808607 FÖR OMBOKNING.


BANORNA DRIVS AV MJÄRDEVI TENNISKLUBB.


TACK FÖR ATT NI RESPEKTERAR VÅRA REGLER.


VÄLKOMNA TILL SPEL.